نیازمند سرایدار

نیازمند سرایدار در محل شرکت
صاحب شغل: شرکت رایان
0 ریال
مشخصات مشاغل
مدرک تحصیلی دیپلم
محدوده حقوق 1 میلیون تومان
back to top