نیازمند کارگر تراشکاری

نیازمند کارگر ماهر تراشکاری
صاحب شغل: تراشکاری ایزدی
0 ریال

ا

مشخصات مشاغل
نوع شغل تمام وقت
محددوه سنی 25 تا 40 سال
back to top