Conditions of Use

در مورد درج آگهی استخدام و شغل یابی درج اظلاعات زیر ضروری است

  •         عنوان شغلی مورد نیاز
  •         نام کامل شرکت استخدام کننده
  •         آدرس دقیق شرکت
  •         شماره تلفن ثابت به همراه نام شخص پاسخگو
back to top